Sådan fungerer Cure4you Care...

Patienterne får en CarePlan

De patienter, der skal have en CarePlan indlæses og får tilsendt en velkomstmail. Herefter generes en individuel CarePlan baseret på patientens alder, køn og diagnoser, så de straks ved første log ind kan komme i gang.

CarePlan og mål justeres

Med Cure4you Care bliver patienterne hurtigt mere engageret i deres helbred og tager ansvar for deres egenomsorg. Lægen kan løbende justere opgaver og mål på patientens CarePlan, så det passer til den enkeltes livsstil og dermed opnå bedre adherence.

Reminders optimerer adherence

Patienterne får automatisk en notifikation, når de har en opgave: Mål din vægt, Tag medicin, Bestil tid hos lægen. Alle patienternes egenomsorgsopgaver kan inkluderes på deres CarePlan og MinCarePlan App sørger for at hjælpe dem på vej.

Risikopatienter identificeres

Intelligente algoritmer gør det muligt for læger og sygeplejersker at identificere risiko-patienter og monitorere deres tilstand i hjemmet. Patienter, der ikke følger deres CarePlan, eller har skæve målinger, vises automatisk på sygeplejerskens dashboard, hvorefter de nemt kaldes ind til kontrol.

Hjælp patienter i hjemmet

Patienter der har brug for ekstra støtte kan tilbydes hjæp via Cure4you’s brugervenlige Videomodul. Det gør det hurtigt og nemt at vurdere patientens aktuelle tilstand og justere CarePlanen, så patienten ikke går i den forkerte retning.

Opnå bedre resultater hurtigere

Når patienter selv-rapporterer får lægen adgang til opdateret viden om patientens aktuelle helbredsstatus. Dette kombineret med mere vidende og engagerede patienter, gør det muligt at optimere og justere den enkeltes behandling hurtigere – og dermed opnå bedre resultater.

Det siger vores kunder.....

Vi er virkelig glade for Cure4you.
Det er enkelt og meget nemt at bruge,
ogdet letter så meget
både for os og vores patienter.

Laborant, Roskilde Sygehus

Før vi fik Cure4you var det ikke muligt med
tidsbestilling,så det har betydet enforbedring for patienterne og os - for de skal ikke vente og vi ved nogenlunde hvor mange der kommer.

Kvalitetsleder, Gentofte Sygehus