Cure4you Video

Patienter der har brug for ekstra støtte kan
tilbydes hjæp via sikker Video. Det gør det
hurtigt og nemt at vurdere patientens aktuelle
tilstand og justere behandling.

Gør det nemt at hjælpe patienter i hjemmet...

Patienter der har vanskeligt ved at komme ned i klinikken, har brug for ekstra støtte eller som bor langt væk kan med fordel hjælpes via en videokonsultation.

Videoen kører via sikre forbindelser og kan integreres med klinikkens kalender, så en samtale kan bookes ind af patienten eller hjemmesygeplejerske. Patienten modtager en email, og kan derefter logge ind i et virtuelt venteværelse, hvor lægen kan initiere samtalen, når han er klar.

Videorummet er koblet sammen med patientens CarePlan og helbredsgrafer, så det er nemt for lægen at slå de seneste data op og foretage eventuelle behandlingsjusteringer.