Om Cure4youTilbage til oversigt


Cure4you privatlivspolitik

1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ” Politikken”) beskriver, hvordan Cure4you ApS (herefter ” os”, ” vi” eller ” vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du besøger, bruger og/eller handler på www.cure4you.eu, www.cure4you.dk, MinCarePlan eller i øvrigt bruger eller køber vores ydelser og/eller varer (herefter samlet vores ”Produkt”).

2. Indsamling af oplysninger med Cookies

2.1 Når du besøger og bruger vores Website, indsamler vi desuden oplysninger om dig ved brug af cookies. Se vores cookiepolitik for yderligere information om vores indsamling og brug af personoplysninger ved brug af cookies. Vi bruger Cookiedata til Forbedring af vores Website og brugeroplevelsen, levering af varer og services, forebyggelse af svindel og snyd, kundesupport, at forhindre ugyldige log-ins. Vi bruger også Cookies til give brugere mulighed for at logge ind på deres Cure4you konto samt give brugere mulighed for at vælge deres indstillinger for login.

2.2 Uanset ovenstående sker indsamling og brug af cookies i henhold til cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

3. Personoplysninger vi indsamler om dig

3.1 Når du besøger og bruger vores website(s), tilmelder dig nyhedsbreve eller lignende eller i øvrigt køber eller bruger vores ydelser og/eller varer, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig med det formål at kunne levere dine købte varer eller ydelser korrekt. Disse oplysninger indsamles af os, når du bruger vores Produkt, og omfatter følgende oplysninger: Når du besøger og bruger vores Website, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere dine købte varer eller ydelser samt eventuelt for at varetage din profil eller medlemsskab af vores kundeklub. Disse oplysninger indsamles af os ved din brug af vores hjemmeside og omfatter følgende: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, adgangskode, købshistorik, alder, CPR-nummer.

3.2

3.3 I tillæg til ovenstående behandler vi personoplysninger om børn under 13 år, hvis sådanne børn bruger vores tjenester eller Website. I det omfang vi behandler personoplysninger om børn under 13 år på baggrund af reglerne om samtykke, indhenter vi samtykke fra disse børns forældre/værge inden behandlingen.

3.4 Vi behandler følgende typer af følsomme personoplysninger: oplysninger om en persons helbred (sundhed, sygdom, diagnosticering mv.). Disse følsomme personoplysninger behandler vi med følgende formål for øje: Cure4you er databehandler for praktiserende læger, speciallæger og hospitaler, og leverer i den forbindelse online hjemmesider, e-kommunikation [og booking-system] samt kommunikation og datatransmission til nødvendige tekniske sundhedstjenester via legale transportører og til legale modtagere.

4. Behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

4.1 Vores behandlingsgrundlag for at behandle personoplysninger om dig, når du besøger vores website(s) eller anvender vores Produkt er, at det er nødvendigt for at gennemføre aftalen med dig om anvendelse af vores website(s), jf. databeskyttelsesforordningen (nr. 2016/679 af 27. april 2016) (” GDPR”), artikel 6, stk. 1, delafsnit b.

4.2 Vores behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger er derudover, at det er nødvendigt for os at forfølge vores legitime interesser, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, delafsnit f. Hvis vi anvender dette behandlingsgrundlag overfor dig, fremgår de konkrete interesser ovenfor under afsnit 3.2.

4.3 Vi behandler derudover personoplysninger om dig, når vi har en retlig forpligtelse til dette, herunder som krævet af bogføringsloven, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, delafsnit c.

4.4 Hvis vi behandler følsomme personoplysninger (såkaldte ”særlige kategorier af personoplysninger”), fremgår det ovenfor under afsnit 3.4, og i så fald sker behandlingen på baggrund af dit udtrykkelige samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningen, artikel 9, stk. 2, delafsnit b, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, delafsnit f, eller, hvis du selv – og på eget initiativ – tydeligvis har offentliggjort oplysningerne, artikel 9, stk. 2, delafsnit e.
4.5 Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, beder vi om dit samtykke hertil forinden i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser herom.

4.6 Hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at tage kontakt til os på kontaktoplysningerne anført nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse.

5. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

5.1 Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader eller kræver det.

5.2 Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

5.3

5.4 Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du rette henvendelse til os. Se om kontakt bagest i denne Politik.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

6.1 Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål til vores opbevaring af dine personoplysninger, kan du henvende dig på e-mailen anført nederst i denne Politik.

7. Hvilke rettigheder har du som registreret?

7.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

7.1.1 Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

7.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

7.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

7.1.5 Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt med dig, medmindre der er tale om et forhold omfattet af databeskyttelsesforordningen, artikel 20, stk. 3 eller 4.

7.1.6 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

7.1.7 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og os, at levere en service til dig os eller foretagelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

7.1.8 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

7.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via kontaktoplysningerne, der fremgår til sidst i denne Politik under kontakt.

7.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

8. Ændringer i denne Politik

8.1 Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.


9. Kontakt

9.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller vil du gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på Cure4you support, email: support@cure4you.dk eller telefon 7077 0017.

9. Dette er version 2, sidst opdateret den 5/17/2018 2:40:05 PM.

Med venlig hilsen
Cure4you ApS

Brug for mere hjælp?


Send e-mail

Oversæt siden


{{'title.Mobile+apps' | translate}} {{'title.Ihealth' | translate}}