JournalTilbage til oversigt


Helbredskort

Hvad er Helbredskortet?
Helbredskortet giver dig adgang til et komplet resumé af alle dine helbredsdata på Cure4you, som du hurtigt og nemt kan få adgang til via din smartphone, din tablet eller din computer.På din Cure4you profil kan du bestille dit personlige Helbredskort, som giver læger adgang til dine vigtige helbredsoplysninger i tilfælde af, at du bliver akut syg. Det er også muligt at lave et midlertidigt print, som du kan benytte, indtil du modtager dit Helbredskort.

Helbredskortet er altså en stor hjælp for dig, hvis du skal tilses af en ny læge uanset om det er herhjemme eller i udlandet.

For at gøre det let for dig at bruge Helbredskortet i udlandet, kan du i højre hjørne vælge, om menupunkterne skal vises på dansk eller på engelsk.

Sådan benytter du Helbredskortet
Log ind på din Cure4you profil og klik på "Journal".Når du er logget ind, ser du dine personlige kontaktoplysninger samt navn og nummer på den person, du har angivet som kontaktperson, hvis du kommer ud for en ulykke.

For at bestille eller printe dit personlige Helbredskort, klikker du på ”Aktiver/Bestil dit helbredskort”.Herefter åbner dit Helbredskort op i et større vindue, hvor du f.eks. kan vælge ”Bestil dit kort”.Helbredskortet er dit personlige kort, der indeholder dit navn og en unik QR kode, der kan scannes af alle smartphones og tablets.

Ved at scanne din unikke QR-kode, åbner en ekstern side op, hvor dine helbredsoplysninger fremgår. Denne side kan også tilgås via en personlig hjemmesideadresse, som kun du kender.

Den offentligt tilgængelige udgave af Helbredskortet indeholder ingen af dine personlige oplysninger som personnummer, navn, adresse, eller telefonnummer.

Sådan retter du i dine personlige oplysninger
Du kan redigere dine kontaktoplysninger eller registrere en anden person som din nødhjælpskontakt ved at klikke på blyanten yderst til højre i billedet.Når du har rettet i dine oplysninger eller tilføjet din nødhjælpskontakt, slutter du af ved at trykke på ”gem”.Sådan retter du i dine helbredsoplysninger
I din helbredsoversigt kan du se alle de seneste målinger eller blodprøvesvar som du har på din Cure4you profil. Du kan også se den medicin, du senest har bestilt eller fornyet hos lægen.

I menuerne ”allergier”, ”blodtype”, ”diagnoser” og ”livsstil” lægger du selv dine data ind.

Ved at klikke på blyanten i højre hjørne af hver enkelt menuboks, kan du redigere i og tilføje oplysninger.

Allergier
Vil du redigere i eller tilføje allergier, klikker du på blyanten i hjørnet. Her åbner allergiboksen sig op, og du kan enten redigere i det, du allerede har indtastet , eller du kan trykke på ”tilføj” for at tilføje endnu en allergi.Ønsker du at fjerne en allergi fra listen, trykker du på skraldespanden i højre side ud for den allergi, du ønsker at slette.

Slut af med at trykke på ”gem”.

Blodtype
Vil du tilføje din blodtype, klikker du på blyantikonet for at åbne blodtypeboksen op.

Her kan du vælge din blodtype på listen.Når du har valgt din blodtype, slutter du af ved at trykke på ”gem”.

Diagnoser
Vil du tilføje eller slette en diagnose, trykker du først på blyanten i hjørnet for at åbne diagnoseboksen op.

Her kan du redigere i det, du allerede har indtastet, tilføje en ny diagnose ved at klikke på ”tilføj”, eller slette en diagnose ved at klikke på skraldespanden ud for den linie, du ønsker at fjerne.Slut af med at trykke på ”gem”.

Livsstil
For at redigere i menuerne ”rygning”, ”alkohol” og ”aktivitet”, klikker du på blyanten i højre hjørne, så livsstilsboksen åbner op.

Vil du redigere i oplysninger omkring rygning, kan du klikke på den lille pil, der åbner en menu op. Her kan du vælge dit tobaksforbrug ud fra listen.Det samme kan du gøre under ”alkohol” og ”aktivitet”.Når du har redigeret i de forskellige menuer, slutter du af med at trykke på ”gem”.

Medicinlisten
Her vil du se et resumé af de seneste præparater, som du har bestilt hos lægen, og som du derfor også kan se på din Medicinliste på din Cure4you profil.

For at redigere i dine præparater, klikker du på blyanten i højre hjørne. Herefter åbnes din Medicinliste op, og du kan redigere i de eksisterende præparater, fjerne præparater fra listen, eller tilføje nye præparater.

Slut af med at trykke på "gem".

Målinger
I Helbredsoversigten kan du se et udsnit af dine seneste målinger fra din Cure4you profil. Det kan være målinger som du har fået foretaget hos din læge, eller som du selv har lavet med dine egne apparater til hjemmemåling.

For at redigere i dine målinger, skal du klikke på blyanten i højre hjørne.Dine målinger af vægt, BMI, knoglemasse, fedtprocent, kropsvæske og muskelmasse kan komme fra smarte badevægte, der kan analysere din krop og overføre dine data til din Cure4you profil.

Trin og søvn kan måles af forskellige aktivitets- og søvnmålere, der overfører dine data til din Cure4you profil.

Når du har klikket på blyanten for at redigere i dine målinger, kommer du ind til oversigten af dine målinger, hvor du kan redigere eller tilføje målinger til din profil.

Du kan også læse mere om, hvordan du bruger funktionen "målinger og grafer" her.

Blodprøver
I Helbredsoversigten vises de seneste blodprøvesvar, som din læge har sendt til din Cure4you profil.

For at redigere i dine blodprøver, skal du klikke på blyanten i højre hjørne.Du kan også læse mere om, hvordan du bruger dit blodprøveskema her.

Brug for mere hjælp?


Send e-mail

Oversæt siden


Læs også