JournalTilbage til oversigt


Blodprøveskema

Sådan benytter du blodprøveskemaet

Log ind på Cure4you og klik på 'Blodprøver'.

Skemaet kan indeholde alle de forskellig prøver, du får taget, og ligeså mange du ønsker.

Når du modtager dit labsvar fra lægen, så bliver de automatisk overført til blodprøver med korrekt type. På den måde bliver dine svar meget mere overskuelige.

Det er stadig muligt at tilføje sine egne målinger og typer.

Klik på 'Vælg blodprøvetype' for at vælge de målinger du vil have vist. Søg efter prøvetyper ved at taste de 3 første bogstaver af navnet. Sæt flueben udfor netop den type du ønsker og tryk gem.

Har du forslag til blodprøvetyper, der mangler i skemaet? - Kontakt os gerne, så vi kan tilføje dem for dig.

Tryk på 'Tilføj resultat' for at indtaste dine målinger.

Dags dato bliver automatisk vist, men du kan også klikke i boksen for at vælge en anden dato. Nu kan du skrive din egen måling udfor den korrekte type i samme kolonne.

Når du har indtastet dine resultater i tabellen, kan du se målingerne i en graf blot ved at trykke på ikonet ud for typen til højre i skemaet. Se eksempel på en graf nedenfor.

Hvis du gerne vil dele dine værdier med din læge, kan du indstille det under din profil. Se mere her: Del data

Ved automatiske overførsel af svar fra lægen kan der i sjældne tilfælde være enkelte svar, som systemet ikke kan fortolke. Derfor vil du altid kunne se labsvaret fra lægen i dine ’Noter’.

Om grænseværdier

Vi arbejder på at få sat alle grafer op med anbefalede grænseværdier og mål, hvilket vil gøre det meget nemt for dig at følge dine tal og se, hvordan de påvirker dit helbred i forhold til normalværdier eller dine egne personligt definerede grænseværdier.

Brug for mere hjælp?


Send e-mail

Oversæt siden


Læs også