JournalTilbage til oversigt


Målinger

Sådan benytter du målingsfunktionerne

Hvis du får målt blodtryk eller andre helbredsdata regelmæssigt, så er det vigtigt at anvende et værktøj, der gør det nemt og overskueligt at følge med. Cure4you Målinger giver dig alt dette og mere til!

Vi giver dig smarte grafer til alt fra blodtryk og kolesterol til lungefunktion, blodsukker og vægt.

Gå ind under 'Mit Helbred' og 'Målinger' og vælg den funktion du ønsker at tilføje værdier under - tryk derefter på 'Tilføj måling'.

Her åbnes et vindue, hvor du kan indtaste dine værdier. Formularen ser forskellig ud afhængigt af hvilken funktion, du benytter. Her kan du fx se blodtryksfunktionen.Indtast de værdier du selv aflæser eller modtager fra lægen sammen med dato og tidspunkt. Det er også en god idé at skrive en kort note om, hvordan du har det.

Tryk derefter på OK, og så kommer du til listen over dine målinger, hvor den seneste måling vil stå øverst.

Hvis du har mange indtastninger, kan du definere i datofelterne øverst hvilken periode, du ønsker at se.

På din blodtryksgraf kan du vælge kun at se enten den systoliske eller den diastoliske graf. Dette gør du ved at klikke på navnet af den af graferne, du vil skjule, så navnet bliver sløret. Vil du vise grafen igen, klikker du blot på navnet igen, så det træder tydeligt frem igen.Ved flere målinger på samme dag, vil det være dagens gennemsnit, som du kan se på grafen.

Det farvede felt i graferne viser grænseværdierne, og dine målinger bør ligge under det felt.

Importér dine målinger med et enkelt klik

Måler du dit blodtryk, din puls, dit aktivitetsniveau m.m. med apparater til hjemmemåling? - Og savner du at kunne få dine målinger overført til din Cure4you profil netop, når du har lyst til det, så du straks kan se dine målinger i de flotte grafer og skemaer?

Før du kan importere dine målinger er du først nødt til at tilknytte et nyt apparat. Det gør du ved at klikke på "Tilknyt app eller apparat". Med den nye importknap, kan du med et enkelt klik hente alle dine seneste målinger fra din aktivitets- og søvnmåler, dit blodtryksapparat, din blodsukkermåler, din badevægt osv., så målingerne straks lægges ind på din Cure4you profil.

Ønsker du eksempelvis at overføre den blodtryksmåling, som du foretog i morges, trykker du blot på importér, og din måling lægges straks ind i din oversigt på din Cure4you.Den nye knap til at importere målinger er synlig, når du går ind på hver af dine målekategorier.

Når du trykker på "importér" for straks at overføre dine seneste målinger, skal du vælge, hvilken enhed, du vil importere fra.Herefter trykker du på "opdatér", og du vil kunne se dine nye målinger på grafen og i listen over dine målinger.

Hvis du lige har tilknyttet dit apparat må du regne med, at dine oplysninger ikke kommer ind i Cure4you med det samme. Du kan med fordel vente en time eller to.

Brug for mere hjælp?


Send e-mail

Oversæt siden


Læs også