Cure4you CareTilbage til oversigt


Betingelser for Cure4you Care

1. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSBETINGELSERNE

Enhver brug af Cure4you ("Sitet") og de ydelser der tilbydes på Sitet ("Ydelserne") er omfattet af disse forretningsbetingelser ("Betingelserne"). Du er derfor forpligtet til at læse disse igennem og overholde dem i enhver henseende i din fremtidige brug af Sitet og/eller Ydelserne.

1.1 Betingelser for Cure4you

Udover indeværende Betingelser gælder Betingelserne for Cure4you og Cure4you’s Privatlivspolitk, som du har accepteret ved oprettelse af din gratis profil. Disse kan genlæses her:

Cure4you Betingelser
Cure4you Privatlivspolitik

2.1 Betalingskort

Betaling kan ske med følgende betalingskort: Dankort, Visakort, Mastercard og American Express. Ved betaling med betalingskort benyttes SSL (Secure Sockets Layer) teknologi til at kryptere dine data, således at ingen andre har mulighed for at læse dine betalingsoplysninger.

2.2 Betalingsperioder

Der kan frit vælges mellem følgende abonnementsperioder: 3 mdr., 12 mdr. eller 24 mdr. Abonnementsbetalingen betales forud ved tilmeldingen. Betalingen for de efterfølgende abonnementsperioder opkræves forud hvert kvartal, hvert år eller hvert andet år alt efter dit valg af periode.

2.3 Opsigelse og fornyelse

Abonnementet fornyes automatisk efter hver abonnementsperiode. Det sker for at sikre, at du altid har adgang til alle dine data.

Opsigelse kan ske indtil 14 dage efter hver fornyelse. Efter denne dato er abonnementet uopsigeligt i abonnementsperioden.

Ønsker du at opsige, skal dette ske skriftligt ved at sende en email til support@cure4you.dk og inCure4youkludere det pågældende navn og medlemsnummer.

Hvis vi modtager din opsigelse senest 14 dage efter fornyelsesdato, refunderer vi abonnementet for den opsagte periode til det kreditkort, der er blevet anvendt ved købet.

Modtager vi din opsigelse mere end 14 dage efter fornyelsesdato, sættes dit abonnement automatisk til udløb ved afslutningen af indeværende periode, og det vil herefter ikke blive fornyet igen.

De betalingsoplysninger som du afgiver ved dit første brug af dit betalingskort (kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre), gemmes og opbevares på en sikker måde. Af sikkerhedsmæssige årsager har du ikke mulighed for senere at se oplysningerne på Sitet. Du vil efter hvert træk på dit betalingskort modtage en kvittering for betalingen pr. e-mail i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven § 11 og 12.

2.4 Fortrydelsesret

Du har 14 dages fuld returret efter købet af ydelserne. Selv hvis du har logget dig på Premium, kan du fortryde i 14 dage og få dine penge retur. Denne mulighed går videre end forbruger-aftalelovens § 18, stk. 4, som siger, at fortrydelsesretten afbrydes så snart serviceydelsen er påbegyndt.

Ønsker du at fortryde købet, skal du senest 14 dage efter du har afgivet din bestilling give besked til:

Cure4you ApS
Gammeltorv 6
1457 Købvenhavn K
CVR. nr.: 29325251
Tlf.: 70 77 00 17
E-mail: kontakt@Cure4you_website:

Du bedes vedlægge din ordrebekræftelse eller oplyse dit ordrenummer, hvorefter pengene vil blive sat retur på den konto, som dit betalingskort er tilknyttet. Har du betalt via en bankoverførsel, skal vi ligeledes bede om det kontonummer, som vi skal overføre pengene til.

3. REKLAMATION

Reklamationer over ydelserne kan sendes til adressen i punkt 2.4. Reklamationer skal afgives i rimelig tid efter at manglen er opdaget.

Cure4you ApS har ret til at afhjælpe eventuelle mangler, med mindre afhjælpningen vil påføre Cure4you ApS uforholdsmæssige omkostninger.

Der tages forbehold for midlertidig manglende adgang til Sitet eller brug af ydelserne og Cure4you ApS kan ikke holdes ansvarlig herfor.

4. SIKKERHED

Alle data behandles strengt fortroligt og opbevares på en teknisk og organisatorisk sikker måde, der forhindrer data i at blive tilintetgjort, fortabt, forringet, misbrugt eller at komme uvedkommende til kendskab. Cure4you ApS garanterer dog ikke for dine data, og er derfor ikke ansvarlige for evt. tab heraf, hvis ovennævnte tekniske og organisatoriske forhold i øvrigt er efter persondatalovens forskrifter. Cure4you ApS vil på din anmodning give dig tilstrækkelige oplysninger til at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

5. ÆNDRING AF VILKÅR

5.1 Betingelserne og gebyr

Cure4you ApS er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Betingelserne samt indføre et gebyr for tilbagebetaling, jf. punkt 2.3, uden varsel, hvis det skønnes forretningsmæssigt nødvendigt. Meddelelse herom vil blive givet på Sitet i rimelig tid inden ændringerne træder i kraft. Ændring i Betingelserne eller forhøjelse af gebyret giver dig ikke ret til at opsige abonnementet med kortere varsel end efter punkt 2.3.

Væsentlige ændringer i Betingelserne eller indførsel af gebyr vil blive meddelt dig skriftligt. Ved væsentlige ændringer i Betingelserne eller forhøjelser af gebyret, kan du opsige dit abonnement med én måneds varsel fra ikrafttræden af de nye Betingelser.

5.2 Priser

Cure4you ApS er berettiget til løbende at foretage ændringer i priserne for dit abonnement med tre måneders varsel med gyldighed for næste abonnementsperiode. De til en hver tid gældende priser fremgår af Sitet.

Væsentlige ændringer i priserne (mere end 10 %) vil bliver meddelt dig skriftligt. Ved væsentlige ændringer i priserne, kan du opsige dit abonnement med én måneds varsel til ikrafttrædelsen af de nye priser.

5.4 Ophævelse af aftalen

Såfremt du misligholder Betingelserne er Cure4you ApS berettiget til uden varsel at lukke din profil og adgang til Sitet og Ydelserne. Hvis du har betalt for en abonnementsperiode, som løber efter denne lukning, vil der ikke blive refunderet noget beløb.Opdateret 25.05.2018

Brug for mere hjælp?


Send e-mail

Oversæt siden


Læs også


{{'title.Premium' | translate}} {{'title.Terms' | translate}}