Tilmelding og log indTilbage til oversigt


Betingelser for Cure4you Basis


Cure4you Basis Betingelser

1. TILTRÆDELSE AF BETINGELSERNE

Enhver brug af cure4you.eu ("Sitet") og de ydelser der tilbydes på Sitet ("ydelserne") er omfattet af disse betingelser ("Betingelserne"). Du er derfor forpligtet til at læse disse igennem og overholde dem i enhver henseende i din fremtidige brug af Sitet og/eller ydelserne.

2. SAMTYKKEERKLÆRING

Ved at oprette en profil til mig selv eller hvis jeg opretter en profil for et barn under 13 år (herefter ”barnet”) på Cure4you giver jeg samtykke og for barnet samtykke som værge til, at Cure4you CVR nummer 29325251 (herefter ”Cure4you”) behandler og opbevarer følgende personoplysninger om mig eller barnet i relation til e-kommunikation med praktiserende læger, speciallæge eller hospitaler:

Navn, E-mail, Adresse, Telefonnummer, CPR-nummer, Fødselsdato, Køn, Oplysninger om dit helbred (sundhed, sygdom, diagnosticering mv.), variende person- og helbredsoplysninger, som du frivilligt afgiver eller registrerer uden Cure4you’s aktive behandling og identificering deraf.

Jeg kan til enhver tid rette kontakt til Cure4you med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine eller barnets personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt i de personoplysninger Cure4you har om mig eller barnet, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Jeg bekræfter ved oprettelse af min eller barnets profil på denne erklæring, at jeg:

- er indforstået med, at Cure4you behandler de nævnte personoplysninger om mig eller barnet, jf. ovenfor, og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
- er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine eller barnets personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
- er indforstået med, at det er frivilligt at oprette denne profil. Hvis jeg ikke opretter denne profil vil jeg eller barnet ikke kunne kommunikere med min praktiserende læge, hospital eller speciallæge online via Cure4you.
- til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at Cure4you skal slette mine eller barnets oplysninger.
- Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk - gå til Datatilsynet
er indforstået med Cure4you’s privalivspolitik – læs dem her Cure4you Privatlivspolitik.

3. MEDLEMSKAB

3.1 Cure4you Basis

Cure4you Basis giver adgang til: E-kommunikation i form af Tidsbestilling, Receptfornyelse, E-konsultation, Medicinliste, Børnevaccinationsprogram samt Min familie.
Det er gratis at benytte alle funktioner på Cure4you Basis. Svar og beskeder fra din læge ligger i din indbakke indtil du læser dem og 6 måneder herefter. Efter 6 måneder slettes disse svar og beskeder. Din læge vælger hvilke af funktionerne i Cure4you Basis, som han/hun ønsker at stille til rådighed for sine patienter. Derfor kan enkelte af funktionerne være utilgængelige i kortere eller længere perioder – f.eks. i ferieperioder.

3.2 Cure4you CarePlan (tidligere Cure4you Premium)

Cure4you CarePlan giver dig mulighed for at administrere dit helbred. Du kan enkelt sætte en behandlingsplan (CarePlan) op, der giver dig overblik over, hvad det anbefales, at du gør, hvis du f.eks. har en kronisk sygdom.

Cure4you CarePlan giver endvidere adgang til alle funktioner i Cure4you Basis + grafer, blodprøveskema, kosttilskud, doseringsskema, noter, børnesider + NemID login + gratis overførsel af data fra alle mobile apps og apparater som Cure4you er integreret med. Alle data opbevares lige så længe man er medlem af Cure4you CarePlan.

Cure4you CarePlan er et tilkøbsabonnement, der er underlagt særlige forretningsbetingelser, som man præsenteres for ved opgradering.

4. REKLAMATION

Reklamationer over ydelserne kan sendes til:

Cure4you ApS,
Gammeltorv 6, 3.
1457 København K,
CVR. nr.: 29325251,
Tlf.: 70 77 00 17,
E-mail: support@cure4you.dk

Reklamationer skal afgives i rimelig tid efter at manglen er opdaget. Cure4you har ret til at afhjælpe eventuelle mangler, med mindre afhjælpningen vil påføre Cure4you uforholdsmæssige omkostninger.

Der tages forbehold for midlertidig manglende adgang til Sitet eller brug af ydelserne og Cure4you kan ikke holdes ansvarlig herfor.

5. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Cure4you er en softwarevirksomhed, som blandt andet leverer hjemmesider og e-kommunikation til sundhedssektoren. Cure4you håndterer kommunikationen mellem læger og patienter. Det er lægen, som er dataansvarlig og er forpligtet til at gemme kopi af jeres korrespondance i din journal. Cure4you sørger udelukkende for at ”transportere” data mellem dig og lægen.

Cure4you er underlagt Lov om behandling af personoplysninger, og har truffet de iht. loven nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. Lov om behandling af personoplysninger §§ 41 og 42.

Se Persondataloven her – gå til Persondataloven 2018

Cure4you er endvidere godkendt af Datatilsynet til håndtering af personfølsomme data. Det vil sige, at vi er underlagt den kontrol, som de til enhver tid måtte foretage. Cure4you’s personale er pålagt den samme tavshedspligt, som personalet hos læger og på sygehuse.

5.1 Regler om fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik beskriver måden hvorpå Cure4you (også benævnt "vi" eller "os") behandler informationer og data, som du leverer til os, så vi kan håndtere din relation til Cure4you.

Vi behandler alle personlige oplysninger, som vi har fået opgivet (enten via hjemmesiden cure4you.eu ("hjemmesiden") eller via din læges hjemmeside, og alle andre oplysninger vi har vedrørende dig på måden beskrevet i denne politik.

Ved at sende dine oplysninger til os og ved at benytte hjemmesiden bekræfter du dit samtykke til brugen af dine personlige oplysninger som angivet i denne fortrolighedspolitk. Hvis du ikke er enig i reglerne i denne politik, bedes du stoppe brugen af hjemmesiden samt videregivelse af dine personlige oplysninger til os.

5.1.1 Indhentede informationer og hvordan de bruges

Informationer og data vedrørende dig, som vi måtte indsamle, bruge og behandle inkluderer følgende:

1. Informationer som du leverer til os ved at lægge data på din profil på Cure4you Sundhed , eller andre informationer du indsender enten via hjemmesiden eller e-mail.

2. Registre med korrespondancer, enten via hjemmesiden, e-mail, telefon eller på anden måde.

3. Hvis du svarer på kundeundersøgelser, vi udfører.

4. Oplysninger om transaktioner du udfører hos os enten via hjemmesiden eller på anden måde.

5. Oplysninger om dine besøg på hjemmesiden inklusiv, men ikke begrænset til, trafikdata, besøgsdata, weblogs og andre kommunikationsdata.

Vi kan anvende dine personlige informationer sammenholdt med andre informationer til følgende:

1. oprette, betjene og administrere din konto

2. efterleve vores regulatoriske og juridiske forpligtelser

3. opbygge personlige profiler

4. udføre kundeundersøgelse, -meningsmåling og -analyser

5. sende dig nyhedsbreve, hvis du har givet samtykke.

5.2 Videregivelse af oplysninger

Vi vil ikke uden din tilladelse videregive dine oplysninger til eksterne parter.

5.3 Familiemodulet

Har man tilladelse til at varetage kommunikation med sundhedsvæsenet eller administrere helbredsdata på vegne af et familiemedlem, kan man anvende Cure4yous familiefunktion. Tilknyttede familiemedlemmer kan til hver en tid frakoble denne tilknytning via deres individuelle profil. I tilfælde af tvister vil Cure4you forbeholde sig ret til at lukke for familiefunktionen.

5.4 Sikkerhed

Alle data behandles strengt fortroligt og opbevares på en teknisk og organisatorisk sikker måde, der forhindrer data i at blive tilintetgjort, fortabt, forringet, misbrugt eller at komme uvedkommende til kendskab. Cure4you garanterer dog ikke for dine data, og er derfor ikke ansvarlige for evt. tab heraf, hvis ovennævnte tekniske og organisatoriske forhold i øvrigt er efter persondatalovens forskrifter. Cure4you vil på din anmodning give dig tilstrækkelige oplysninger til at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

5.5 Lagring af information

Vi tager alle forholdsregler for at sikre, at dine informationer bliver opbevaret sikkert og beskyttet. Vi udveksler kun personlige informationer med andre firmaer, som er tilknyttet eller underlagt os og til forretningspartnere, successorer og underleverandører, som er ansat til at behandle sådan information på vores vegne. Cure4you kan alene på din anmodning foranledige medlems- og personoplysningerne rettet eller slettet. Cure4you er dog berettiget til at foranledige dine oplysninger slettet uden din anmodning i tilfælde af din død, manglende betaling, opsigelse af dit abonnement m.v.

5.6 Telefonopkald

Telefonopkald til og fra vores kundeservicecenter kan i visse tilfælde optages, men udelukkende til træningsbrug.

5.7 Internetbaserede overførsler

Da internettet er et globalt netværk, vil brugen af internet til at indsamle og behandle personlige data nødvendigvis involvere overførsel af data på international basis. Nogle af de computerdatabaser, som bruges til at behandle personlig data, kan være placeret udenfor EØS. Ved at bruge vores hjemmeside og kommunikere med os elektronisk, samtykker og anerkender du den måde, vi (eller vores leverandører) behandler dine personlige data på udenfor EØS. Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine informationer og data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

6. ØVRIGE BETINGELSER

6.1 Immaterielle rettigheder

Rettighederne til indholdet på Sitet tilhører Cure4you eller vore partnere og må derfor ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden skriftlig tilladelse. Det er dog tilladt for private at printe materialet ud til egen ikke-forretningsmæssig brug, såfremt der ikke redigeres i stoffet.

6.2 Misbrug

Du må kun oprette profiler i andres navn, hvis du har deres samtykke hertil. Du må ikke udgive dig for at være en anden person. Generelt skal der udvises god dataskik og god opførsel ved brugen af Sitet og ydelserne. Hvis du opdager andre brugere af Sitet, som overtræder disse betingelser, er du forpligtiget til at kontakte Cure4you. Dit brugernavn og kodeord er personligt og må ikke overgives til andre.

6.3 Ændring af betingelserne

Cure4you er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Betingelserne. Meddelelse herom vil blive givet på Sitet i rimelig tid inden ændringerne træder i kraft.

6.4 Ophævelse af aftalen

Såfremt du misligholder Betingelserne, er Cure4you berettiget til uden varsel at lukke din profil og adgang til Sitet og ydelserne.

7. REGLER OM COOKIES

Cure4you´s hjemmeside (også benævnt 'hjemmesiden') anvender cookies for at give en bedre og mere personlig service til brugerne.

Denne politik for brug af cookies forklarer, hvordan de anvendes på hjemmesiden, og hvordan man administrerer brugen af dem.

7.1 Hvad er en cookie?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder små mængder information, som sendes og lagres på din computer, tablet eller en anden enhed, som du bruger til at gå på nettet med. Cookies sendes tilbage til hjemmesiden, de stammer fra, ved hvert besøg eller til en anden hjemmeside, som genkender den cookie. Cookies er praktiske, fordi de giver en hjemmeside mulighed for at genkende en brugers enhed.

7.2 Anvendelse af cookies på hjemmesiden

Cookies anvendes på hjemmesiden af flere forskellige årsager.

Heriblandt, men ikke begrænset til, følgende:

(i) give brugere mulighed for at logge ind på deres Cure4you konto;

(ii) give brugere mulighed for at vælge deres indstillinger for login;

(iii) for at overvåge og indsamle informationer om transaktioner foretaget på hjemmesiden; og

(iv) til at forhindre svindel og generelt sikre personlige oplysninger.

Cookies anvendes generelt for at forbedre og forstærke brugeroplevelsen. Nogle af de cookies, vi anvender, er nødvendige, for at hjemmesiden kan fungere.

Cure4you’s brug af cookies på hjemmesiden kan deles ind i følgende kategorier:

Session-administration - disse cookies er altafgørende for, at hjemmesiden kan fungere, da de administrerer informationer og gør det muligt for brugere at navigere rundt på hjemmesiden.

Funktionalitet - disse cookies lagrer informationer, så vi kan huske dine indstillinger som f.eks. sprog-, medie- og andre indstillinger. De anvendes også til at forbedre brugeroplevelsen, så vi f.eks. ikke viser den samme meddelelse to gange.

Bekæmpelse af svindel - disse cookies lagrer informationer, som hjælper os til at stoppe ulovlig brug af hjemmesiden.

Tracking - med disse cookies kan vi lagre informationer om, hvordan brugere klikker sig ind på hjemmesiden.

7.3 Cure4you anvender ikke tredjeparts tracking-cookies

Hvor der på hjemmesiden er links til en tredjeparts hjemmeside, er det vigtigt at huske, at disse hjemmesider har deres egne cookies og fortrolighedspolitik, som omfatter eventuelle informationer, du måtte videregive. Hvis du benytter links til en tredjeparts hjemmeside, bedes du først læse deres regler for cookies og fortrolighedspolik.

7.4 Administration af cookies

Hvis du ønsker at slette cookies, der allerede er på din computer, eller stoppe cookies der sporer dit bevægelsesmønster på hjemmesiden, kan du slette dine eksisterende cookies og/eller ændre de personlige indstillinger i din browser (processen afhænger af, hvilken browser du har). Ønsker du at læse mere om, hvordan du frakobler cookies eller ændre dine personlige indstillinger, kan du besøge www.allaboutcookies.org. I din browsers Hjælp-funktion bør du også kunne se, hvordan du gør dette.

Bemærk venligst, at hvis du sletter vores cookies eller frakobler fremtidige cookies, vil det indebære, at du muligvis ikke kan bruge bestemte dele af hjemmesiden fremover. For eksempel, hvis din browser indstilles til at frakoble session-cookies, kan du ikke længere logge på din Cure4you-konto.

Du kan finde oplysninger om, hvordan Cure4you beskytter dine private oplysninger i vores Fortrolighedspolitik.

Opdateret 25.05.2018

Brug for mere hjælp?


Send e-mail

Oversæt siden


Læs også


{{'title.Sign+up+and+log+in' | translate}} {{'title.Terms+and+conditions' | translate}}